เปรตวิสัย

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2557

 

.....เปรตวิสัย หมายถึงภูมิหรือที่กำเนิดของเปรต โลกของเปรต

 

.....เปรตวิสัย ใช้ว่า เปรตวิษัย เปตวิสัย ก็มี

 

             .....เปรตวิสัย จัดเป็นอบายภูมิอย่างหนึ่งใน ๔ อย่าง คือ นรก เปรต อสุรกาย และดิรัจฉาน เป็นดินแดนที่เกิดหลังจากล่วงลับหรือตายไปแล้วของผู้มากไปด้วยโลภะ ผู้ไม่เคยให้ทานหรือเสียสละอะไรแก่ใคร เป็นดินแดนที่มีแต่ความอดอยาก ผู้เป็นเปรตมีแต่ความทุกข์ทรมานด้วยไม่มีอาหารจะกิน แม้มีอยู่ก็กินด้วยความยากลำบาก

 

          .....ผู้เกิดเป็นเปรตอยู่ในเปรตวิสัยเป็นอยู่ได้ด้วยข้าวน้ำที่มีผู้ทำบุญอุทิศไปให้ที่เรียกว่า เปตพลี ถ้าไม่มีใครทำบุญอุทิศไปให้ก็อดอยากอยู่เช่นนั้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011356194814046 Mins