การบวช...พุทธประเพณีของไทย

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2546


.....ระยะนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็น ตอนเช้าๆมีสายหมอก สีขาวโรยตัวปกคลุมไปทั่ว หยาดน้ำค้างปลายยอดหญ้ายาม นี้ดูเหมือนพรมเพชรพลอยธรรมชาติ ที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ช่วงนี้ใครที่อยู่ในเมืองกรุงน่าจะหาโอกาส ออกมาสัมผัสธรรมชาติแถบชานเมืองกันบ้าง เพราะอากาศที่ชุ่มชื่นเย็นสบาย ธรรมชาติร่มรื่น ทำให้ได้ความรู้สึกดีๆหลายอย่าง คลายความเหนื่อยล้าจากหน้าที่ การงานได้เยอะทีเดียว

 

.....แต่หากเราได้สังเกตสภาพดินฟ้าอากาศในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา คงจะเห็นถึงความแปรปรวนของฤดูกาลที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนัก เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนกระหน่ำ กว่าจะรู้ว่าเป็นฤดูหนาวก็จวนจะสองสามวันสุดท้าย ไม่เพียงแต่เท่านั้น แม้แต่อุณภูมิทางการเมือง และเศรษฐกิจทั่วโลกก็ทวีความร้อนแรงทุกขณะ

 

.....เมื่อพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ทำให้นึกถึงพระพุทธองค์ที่ตรัสถึงเหตุ แห่งความวิปริตทางธรรมชาติว่า แท้จริงแล้วมิใช่ดินฟ้ากำหนดชะตาชีวิต แต่พฤติกรรมของมนุษย์ต่างหากที่กำหนด ความเป็นไปของดินฟ้าอากาศ หากประเทศไหนที่ผู้นำตลอด จนพลเมืองย่อหย่อนเรื่องศีลธรรม ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นรอบด้าน เมื่อนั้นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โคจรไม่สม่ำเสมอ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พลอยทำให้พืชพรรณธัญญาหารขาดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

 

.....ดังนั้นการร่วมกันสร้าง สังคมดีงามจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะคอยควบคุมสิ่งแวดล้อม ให้ดีไปด้วย และการสร้างสังคมดีจำเป็นต้องมี ต้นแบบที่ดี เกิดขึ้นมากๆ เพราะโดยทั่วไปมนุษย์เราทุกคน อยากจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น แต่เพราะไม่มีตัวอย่างดีที่ๆให้ดู จึงคิดหามาตรฐานในการทำความดีแตกต่างกันไป ต้องลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า พบเจอแต่ความผิดหวัง จะมีสิ่งใดบ้างหนอ? ที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ในยามนี้

 

.....ในทางพระพุทธศาสนาต้นแบบวิธีการฝึกคนที่ได้ผลดีที่สุด ก็คือ การบวช… พระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธองค์เล็งเห็นว่า การฝึกคนหมู่มากให้ได้ผลนั้นต้องปรับทิฏฐิโดยทั่วไปให้เท่ากันเสียก่อน เหมือนเราจะปูพื้นซีเมนต์ก็ต้องเกลี่ยพื้นดินให้ราบเรียบเสมอกัน ก่อน เช่นกัน การบวชนั้นต้อนรับบุคคลทุกชั้นวรรณะ แม้ว่าจะเป็นพระราชาผู้สูงศักดิ์ หรือคนชนบทผู้เข็ญใจ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้วต้องถอดยศศักดิ์ไว้เบื้องหลัง มีเพียงผ้า ๓ ผืน และศีลอีก ๒๒๗ ข้อ เป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนๆกัน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้น

 

.....การบวชที่ดี จึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ ต้องมิใช่เป็นการบวชตามประเพณีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะทั้งปริยัติและปฏิบัติ แล้วนำมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างผาสุก อีกหนึ่งโครงการที่สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของการบวชมาตลอดหลายสิบปี คือ โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๑๕ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓๑ ภายใต้หลักการที่ว่า " บัณฑิต คือ ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม "

 

.....โครงการอบรมธรรมทายาท เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้ แก่เยาวชนตามพุทธวิธีซึ่งเป็นวิธี ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการนำมาพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาภาคฤดูร้อนของทุกๆปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชายเข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องตลอด ๑ เดือน เพื่อเตรียมกายและใจ ให้พร้อมก่อนบวช เมื่อบวชแล้วฝึกฝนตนตามพระธรรมวินัยต่ออีก ๑ เดือน เพื่อตอกย้ำความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติ

 

.....ในปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมนับหลายหมื่นคน บัณฑิตเหล่านี้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมาก

 

.....สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ หรือโทร.02-8312712-3,01-907-0973

 

.....การบวช คือการยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งที่มนุษยชาติทั้งหลายแสวงหา

 

....." หนึ่งนาทีที่เป็นบัณฑิต ดีกว่าตลอดชีวิตที่เป็นพาล "

 

 Total Execution Time: 0.003707500298818 Mins