สุจริต

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2546

 

.....สุจริต แปลว่า การประพฤติดี การประพฤติงาม หมายถึงการทำความดี , การทำถูกต้อง

 

         .....สุจริต มี 3 อย่าง คือ กายสุจริต การประพฤติดีทางกาย วจีสุจริต การประพฤติดีทางวาจา มโนสุจริต การประพฤติดีทางใจ (ดูเรื่องนั้นๆ)

.....สุจริต เป็นสิ่งที่ดีงาม ควรประพฤติให้มีในตน เพราะผู้ประพฤติสุจริตย่อมได้รับผลดังนี้

.....๑. ตนเองตำหนิตนเองไม่ได้

.....๒. ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้รู้

.....๓. ชื่อเสียงงดงามขจรไป

.....๔. เวลาใกล้ตายก็มีสติ ไม่หลงตาย

.....๕. ตายแล้วไปสู่สุคติ

 Total Execution Time: 0.0011449813842773 Mins