สิ่งที่หยั่งได้ยาก

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2546

 

 

บางคน เมื่อก่อนเป็นคนใจดี
รู้กันว่าเป็นญาติบ้าง เป็นเพื่อนบ้าง
ต่อมา กลายเป็นศัตรูกันเสียก็มี
ใจของมนุษย์หยั่งได้ยากอย่างนี้

 

ชวนหังสชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๑๒

 Total Execution Time: 0.0012610832850138 Mins