ที่ตั้งแห่งศรัทธา

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2546

 

.....ระวัง…คำพูด การกระทำ ในทุกอิริยาบถให้ดี เพราะเราตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนที่มาวัด กิริยาต่างๆ ไม่ว่า ยืน เดิน นั่ง ขบฉัน รับประทาน ให้ทุกคนประทับใจ เหมือนเห็นเทพบุตร ให้ทุกคนประทับใจ เหมือนเห็นเทพบุตร เทพธิดา เห็นสาวกของพระบรมศาสดา เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระศาสนา เห็นแล้วปลื้มปีติ เกิดกำลังใจในการสร้างความดี เมื่อเราทำสิ่งที่ดี พูดสิ่งที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ทุกคนจะรับภาพที่ดี เก็บความรู้สึกที่ดีกลับไปบ้าน ไปพูดกันต่อ สิ่งนี้จะมีผลดีต่อการขยายงานพระศาสนาต่อไปในอนาคต

 Total Execution Time: 0.0012227177619934 Mins