อยู่คนเดียว

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2546

 

 

มีคนที่สองอยู่ด้วย จึงทะเลาะกันได้
อยู่คนเดียว จะทะเลาะกับใคร
ดังนั้น ผู้ปรารถนาสวรรค์ในโลกนี้
จงพอใจที่จะอยู่คนเดียวเถิด

 

มหาชนกชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๙๔

 Total Execution Time: 0.015130770206451 Mins