ภาวะของหญิง

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2546

 

 

 

ภาวะของหญิง ยากที่จะรู้ได้
เหมือนทางไปของปลาในน้ำฉะนั้น

 

ทุราชานชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๔

 Total Execution Time: 0.0043939669926961 Mins