อุปสัมบัน

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2546

 

 

              .....อุปสัมบัน (อ่านว่า อุปะ - หรือ อุบปะ-) แปลว่า ผู้อุปสมบทแล้ว เป็นคำคู่กับคำว่าอนุปสัมบัน

 

 

                  .....อุปสัมบัน หมายถึง ภิกษุและภิกษุณีผู้ได้รับการอุปสมบทถูกต้องตามพระวินัย คือทำเป็นสังฆกรรมที่เรียกว่าอุปสมบทกรรม มีพระอุปัชฌาย์รับรอง มีการสวดประกาศรับรองในท่ามกลางสงฆ์ และทำพิธีในสีมา

 

                 .....อุปสัมบัน ย่อมมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระวินัยทุกประการ เช่น การเข้าร่วมสังฆกรรมต่างๆ การได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปกครองสงฆ์เป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0043297012646993 Mins