ม.เกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

วันที่ 08 กค. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารองค์การนิสิต จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีครูอาจารย์ และ นิสิต ชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะร่วมพิธี จำนวนกว่า 6,140 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นน้อง ๆ นักศึกษาได้ฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูศรีมหาเจติพิมล วัดพระศรีมหาธาตุ ในหัวข้อธรรม การแสดงความเคารพต่อครู และร่วมกันสวดบทพระคุณครูเป็นทำนองสรภัญญะ ต่อด้วยพิธีกราบบูรพาจารย์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณาจารย์กราบบูรพาจารย์เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นิสิตใหม่ ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญู จากนั้นตัวแทนนิสิตนำพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ กราบฝากตัวเป็นศิษย์ของคณาจารย์ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีที่ครู อาจารย์ได้สั่งสอน ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความรู้ทางวิชาการ มีความสำนึกในหน้าที่ เป็นคนดีช่วยเหลือสังคม

และนอกจากนี้ ในวันที่ 23 มิถุนายน ยังมีพิธีตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอำนาจ ปฏิภาโณ จากวัดพระธรรมกาย แสดงธรรมเทศนาเรื่องการให้ทาน เพื่อให้นิสิตใหม่ ทุกคนรู้จักการให้ทาน และเห็นความสำคัญของการให้ทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนี้นับเป็นแบบอย่างที่ดีงามสำหรับนิสิตทั้งใหม่และเก่า ที่ควรส่งเสริมให้มีในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม ให้กับผู้อยู่ในสถาบันการศึกษา นำพาให้รู้จักคุณธรรมเบื้องต้น เหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสถาบัน ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข และความดีได้โดยง่าย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022846500078837 Mins