ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2550

     มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งตัวแทนในโอกาสนี้นำโดย พม. ดร.สมศักดิ์ จันทสีโร ร่วมด้วยกำนันทานบดี ใจอ่อน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง ในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเข้าสู่ภาวะปกติ ณ โรงเรียนวัดไทร จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ทำให้พืชสวนไร่นา ยังประสบกับภาวะปัญหาด้านผลผลิต ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในครั้งนี้มูลนิธิธรรมกาย ได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเป็นครั้งที่ 4 แล้วซึ่งชาวบ้านที่มารับมอบสิ่งของต่างรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุก ๆ ท่านและขอบคุณในความเมตตาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ได้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001207967599233 Mins