ถวายจานดาวธรรม

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2550

     จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันจะนำไปสู่การเกิดสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดจำนวน 30 วัดในเขตพื้นที่รัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร์ ตามที่วัดดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้แล้ว

ท่ามกลางภูมิประเทศที่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ของรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทีมงานติดตั้งจานดาวธรรมจากวัดพระธรรมกาย ซึ่งเดินทางข้ามชายแดนมา เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตร ได้พบว่าความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวพม่า ยังอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าทรัพยากรธรรมชาติ

จุดเริ่มต้นของการติดจานดาวธรรมในเชียงตุง สืบเนื่องมาจากการที่ ก่อนหน้านี้ได้มีเหล่ากัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้เดินทางมาติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดในเชียงตุง จำนวน 19 วัด และจากการเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวเชียงตุง ทำให้ทีมงานทราบว่า ที่เชียงตุงสามารถรับชม DMC ได้ผ่านทางสัญญาณจานดาวเทียม ทีมงานได้พบกับคุณป้าเฮเลน วัย 75 ปี ซึ่งรับฟังรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทางสัญญาณวิทยุ และได้แนะนำให้คุณป้าศรีพิณ ทิพย์ วัย 71 ปี รับชม DMCผ่านทางจานดาวเทียม ท่านทั้งสองจึงติดตามรายการอนุบาลฝันในฝันเรื่อยมา

นอกจากนี้ยังมีวัดอีกจำนวน 30 วัด เห็นประโยชน์จากการติดจานดาวธรรมว่า จะช่วยให้การเทศน์สอนและการเผยแผ่ธรรมะ ให้กับประชาชนสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงได้แจ้งความประสงค์มายังพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เพื่อขอรับจานดาวธรรม จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงเมตตาส่งทีมงานเดินทางไปยังเชียงตุง เพื่อติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดตามหัวเมืองต่างๆ ในเขตพื้นที่รัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมานี้ โดยในส่วนของทีมงานผู้เดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรม ทุกท่านต่างก็ตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด แม้ระยะทางระหว่างวัดแต่ละแห่งจะห่างไกลกันมาก การเดินทางค่อนข้างลำบาก และต้องทำงานแข่งกับเวลาอันมีจำกัด แต่ทีมงานทุกท่านก็ทำงานกันอย่างเต็มที่

เห็นได้ว่าจากการทำงานประสานกันของทุกฝ่าย ในวันนี้จานดาวธรรมก็ได้เดินทางไปถึงเชียงตุง และทำหน้าที่เป็นสื่อสีขาวให้กับชาวเชียงตุง ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง นับจากนี้ไปจุดเริ่มต้นแห่งสันติภาพ และการฟื้นฟูศีลธรรมโลกก็จะเกิดและเจริญขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้อีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013180299599965 Mins