มหาปิติ วันธรรมะคุ้มครองโลก

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2551

     วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จ. ปทุมธานี จัดงานบุญใหญ่เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ทุกคนได้มาหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงพลังอันบริสุทธิ์ช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติด้วยพุทธธรรม โดยมีกิจกรรมสำคัญถึง 4 บุญ คือ 1. พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และถวายคณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกว่า 100,000 รูป 2. พิธีถวายองค์พระประธาน 222 องค์ ประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในประเทศศรีลังกา ซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้ทำหนังสือขอพระพุทธรูปมาด้วยตนเอง 3. พิธีหล่อพระประธานถวายวัดบ้านขุน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ 4. พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดังนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์, พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา, พระพรหมเมธี วัดเทพสิรินทราวาส, พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ, พระพุทธวรญาณ วัดเบญจมบพิตรฯ, พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ฯลฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ศรีลังกา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย

เริ่มพิธีในภาคเช้า 09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพโลก พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจครูใต้ พิธีกล่าวคำถวายองค์พระธรรมกายประจำตัวและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย ณ มหารัตนวิหารคด เวลา 13.30 น. พิธีถวายองค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดต่างในประเทศศรีลังกา จำนวน 222 องค์ พิธีถวายไทยธรรมแด่พุทธบุตร 20,000 กว่าวัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ พิธีเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด

ภาคเย็น ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เวลา 18.00 น. พิธีหล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ วัดบ้านขุน พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว และมอบเหรียญรุ่น “รวยฉับพลัน” เมื่อเสร็จพิธี

สาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนกว่า 100,000 คน ด้วยชุดสีขาว แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ล้วนมีความปิติเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้พร้อมเพรียงกันกราบอาราธนานิมนต์พุทธบุตรล่วงหน้ากว่า 30,000 วัด เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญในปีหน้า พุทธศักราช 2552 อีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0018384019533793 Mins