บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2551

     วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรจุพระธาตุฯ ณ บริเวณสภาธรรมกายสากล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลาประมาณ 14.00 น. โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตานำสาธุชนหลายหมื่นคน ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่น กาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรองค์พระประธาน เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ประเทศมองโกเลีย ให้สาธุชนกราบไหว้ สักการะบูชา และเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดั้งเดิมไปสู่นานาชาติทั่วโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์

สำหรับมองโกเลีย เป็นดินแดนที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จากในอดีตอารยธรรมชาวพุทธได้แผ่ขยายกว้างไกลไปยัง ดินแดนจีน ธิเบตและมองโกเลีย ความเจริญของพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปพร้อมกับการขยายของอาณาจักรมองโก

ทั้งนี้พระประธานองค์ดังกล่าว จะนำไปเพื่อประกอบพิธีลอยโคมประทีป วันวิสาขบูชา ที่จะถึงนี้ต่อไป และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศมองโกเลีย จะได้จัดให้มีพิธีจุดประทีปโคมไฟ และประทีปโคมลอย จำนวนนับหมื่นดวงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ เมืองอูลาน บาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.037121514479319 Mins