มอบของช่วยเหลือคณะสงฆ์ และชาวบ้าน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2551

 

 

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบของช่วยเหลือ                                                        

คณะสงฆ์ และชาวบ้าน  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

                                                                            
             ตัวแทนจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ส่งกำลังใจพร้อมอาหารแห้ง น้อมถวายแด่พุทธบุตรผู้หยัดสู้ใน 4 จ.หวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  ที่เกิดจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)    เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย   ครั้งนี้จัดพิธีรับมอบ ณ     วัดปทุมวารี  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  โดยมีคณะสงฆ์ใน อ.สายบุรี จำนวน 14 รูป เป็นตัวแทนรับมอบอาหารตักบาตรทั้งหมด  และทำพิธีมอบอาหารแจกจ่ายต่อให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่ ต. ตะลุบัน  ต.เตาะร์บอน     ต. ทุ่งคร้า  ต.แป้น พร้อมด้วยชาวบ้านอีก 13 หมู่บ้าน
             สำหรับอาหารตักบาตรที่นำมาถวายแด่คณะสงฆ์ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาทิ มาม่า วุ้นเส้น นมกล่อง ยารักษาโรค ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ส่งถวายแด่คณะสงฆ์ตามวัดต่างๆใน 3 อำเภอ ได้แก่ วัดปทุมวารี  วัดจุฬามณี  วัดโบกธรณี วัดเตาะร์ปริง วัดถัมพวาส วัดเนินถาการามหรือวัดเลียบ วัดเชิงเขา และวัดสักศรี ใน อ.สายบุรี วัดดินเสมอ วัดไม้แก่น วัดบ้านใหม่ ใน อ.ไม้แก่นและ วัดกะพ้อ ใน อ.กะพ้อ  ร่วมถึงกรมทหารพรานกองพันที่ 44   และเป็นตัวแทนนำไปมอบให้แก่กองร้อยทหารพราน 13 กองร้อย  จากนั้นวัดทุกวัดจะนำอาหารตักบาตรที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่ของแต่ละอำเภออีกด้วย
            การมอบอาหารตักบาตรในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่า      ชาวไทยพุทธทั่วทั้งประเทศไม่เคยทอดทิ้งกัน  โอกาสนี้  พระมหาวิรัตน์ วิเวกรโต วัดปทุมวารี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  กล่าวว่าอาตมาขอเป็นตัวแทนกล่าวอนุโมทนาสาธุ แด่ท่านหลวงพ่อธัมมชโยและคณะสงฆ์ที่ได้จัดโครงการตักบาตรพระ เพื่อที่จะนำอาหารแห้งมาช่วยเหลือคณะสงฆ์และชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งในขณะที่เกิดความไม่สงบอยู่ในขณะนี้ และเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะสงฆ์ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
            อีกทั้งคำกล่าวขอบคุณของ   น.ส.ณิชานันท์ จันทกูล ทหาพรานหญิง กรมทหารพรานที่ 44 “ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งแรงและขวัญกำลังใจ มาในลักษณะของของอาหารแห้ง เช่น มาม่า ถึงจะมีราคาน้อยแต่มีความหมายมากในการดำรงชีวิต   สำหรับพวกเราที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้ ยารักษาโรคต่างๆ   ก็มีความหมาย   มีความจำเป็นสำหรับพวกเราเป็นอย่างมากค่ะ”
            ซึ่งการมอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แด่พระภิกษุสงฆ์ใน 266 วัด และชาวไทยพุทธ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย  ยังคงจัดให้มีขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  ส่งอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความรักความห่วงใยที่คนไทยในต่างพื้นที่มีให้แก่กัน.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014677325884501 Mins