โอนอ่อนผ่อนผัน

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2549

 

ข้าท้าวเอาจิตท้าว                  แม่นหมาย

บ่าวท่านเอาใจนาย                        แม่นหมั้น

ศิษย์ท่านผ่อนผันผาย           โดยจิต ครูนา

อยู่ที่เรือนตัวนั้น                   แต่น้ำใจเอง

 Total Execution Time: 0.0012122352917989 Mins