ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2553

ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

                  เส้นทางชีวิต.. เวลาย่อมนำพาเด็กเล็กก้าวไปสู่วัยหนุ่มสาว แล้วย่างเข้าสู่วัยชรา เป็นอย่างนี้เสมอ แต่ในโลกใบเก่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงคนหลายคนที่มีความสามารถ ยามที่ชีวิตรุ่งเรืองเพลิดเพลินด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ห้อมล้อมไปด้วยพวกพ้องบริวารอย่างมากมาย แต่เมื่อใดประสบกับความเสื่อมของชีวิต ทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย ดุจดังความทุกข์ทั้งหลายถมทับทวีเข้ามาในวิถีชีวิต ทำให้ขาดความเชื่อมั่นตนเอง ทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนที่มีความสามารถมาก เพราะเขาเหล่านั้นไม่เรียนรู้โลกอย่างแท้จริงแต่ไม่ว่าจะเป็นใคร ที่ยืนอยู่ ณ จุดใด มุมใดของโลก สิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสุข ก็มีทุกข์ และมีสรรเสริญ ก็มีนินทา ซึ่งเรารู้จักกันว่า โลกธรรม

 

                  ดังนั้น เราต้องยอมรับความจริงกันเถิด และรู้เท่าทัน เมื่อประสบกับตนเอง จงรับรู้ว่า โลกธรรมนั้น เป็นของธรรมดาที่มีอยู่ในโลก เราจะได้เรียนรู้โลกนี้ดีขึ้น เมื่อมีทุกข์หรือความเสื่อมทั้งปวง ชีวิตเราจะได้ไม่เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ ไม่หวั่นวิตกใด ๆ ทั้งสิ้น แล้วจึงแสวงหาหนทางแก้ไขดีกว่าเมื่อเกิดปัญหา เราต้องใช้ปัญญาแก้ โปรดหยุด นิ่ง เฉย อย่าใส่ใจกับโลกธรรมนั้น พึงระลึกเสมอว่า คนทั้งโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ และอย่ากังวลว่า จะให้คนอื่นปรับตัวให้เข้ากับเรา แต่เราควรหรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นจะง่ายกว่า ซึ่งจะทำให้เราสบายใจ

 

                 สิ่งสำคัญและเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อเรียกพลังความเข้มแข็ง กำลังใจของเรากลับคืนมาและสร้างปัญญา เพื่อการแกไขปัญหาชีวิตทั้งหลาย นั่นคือ การฝึกสมาธิ ทำใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย จงทำให้มากต่อเนื่องทุกวัน ในไม่ช้าพลังความคิด ความสดชื่น สติปัญญา ความสามารถของเราก็จะกลับคืนมา และดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อการก้าวไปในเส้นทางชีวิตอย่างผู้ชนะ ดุจดังพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้ชนะมารภูเขาใหญ่ย่อมไม่หวั่นไหวต่อลมพายุที่พัดมาจากทิศทั้ง ๔ ฉันใดผู้มีขันติธรรม มั่นคงในความดี ย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ฉันนั้น
 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0069031516710917 Mins