ผู้แสวงหาความสุขที่แท้จริง

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2553

ผู้แสวงหาความสุขที่แท้จริง

                     มนุษย์ต่างดิ้นรนและแสวงหาความสุขของชีวิตแต่ความสุขที่เขาได้รับนั้น หาได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่เป็นเพียงความเพลิดเพลินที่แฝงไปด้วยความทุกข์เท่านั้น..แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อย ที่เป็นผู้รู้เท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเกรงกลัวต่อสภาพสังขารที่กำลังเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาและเกรงกลัวต่อมรณภัยอันอาจมาเยือนได้ทุกขณะดังเช่น สาธุชนที่ต่างหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเพื่อมาร่วมบุญบำเพ็ญบุญนับหมื่นนับแสนคน ณ วัด พระธรรมกายในวันมาฆบูชาเดือน ๓ ที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์ในโลกจะร้อนระอุไปด้วยไฟแห่งสงครามแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ย่อท้อ ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคทั้งปวงต่างมุ่งมั่นที่จะสั่งสมความดี แสวงหาเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงด้วยการฝึกฝนอบรมใจประพฤติปฏิบัติธรรม

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
สุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

                      กัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย จงมาเจริญรอยตามเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่โลกจงเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข เพื่อมาฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งพบกับความสุขภายใน อันเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืน และเป็นความสุขที่ทุกคนแสวงหา


 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0062220970789591 Mins