จัดระเบียบโลกใหม่ได้จริงหรือ

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2553

จัดระเบียบโลกใหม่ได้จริงหรือ

            ในภาวะบ้านเมืองของโลกยุคที่ผ่านมา มีแต่ความสับสนวุ่นวาย แก่งแย่ง แบ่งค่าย ชิงดี เพื่อความเป็นชาติมหาอำนาจ มีบริวารพวกพ้องมากมาย ใช้กำลังเผยแผ่แนวความคิดลัทธิความเชื่อถือของตนแต่ละฝ่ายให้แพร่หลาย จึงเป็นเหตุให้โลกต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเย็นปัจจุบันเป็นที่น่ายินดี มีผู้เรียกร้องหาสันติภาพกันอย่างมากมาย เพราะกระแสโลกได้เปลี่ยนแปลงเมฆหมอกทะมึนของสงครามเย็นกำลังจางหายไปเกือบจะหมดสิ้น ประเทศมหาอำนาจต่างตกลงทำความเข้าใจกันได้ และเร่งรีบฟื้นฟูสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก โดยเฉพาะดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยไฟสงคราม และเต็มไปด้วยความขัดแย้งมานานนับ ๑๐ ปี เช่น ประเทศเพื่อนบ้านและย่านตะวันออกไกล

 

                ผู้นำประเทศมหาอำนาจเหล่านั้น เชื่อมั่นว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเจรจากันอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา การลดทิฐิมานะ ให้อภัยกัน และการเสียสละเพื่อลดข้อขัดแย้งให้หมดสิ้นไปการจัดระเบียบของโลกใหม่ ก็จะมีความเป็นไปได้ ความอยู่เย็นเป็นสุข ก็จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งจะต้องใช้เวลานานมาน้อยเพียงใด ไม่มีใครสามารถสรุปได้ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปกัลยาณมิตรที่รัก ไม่ว่าโลกจะจัดระเบียบใหม่ได้หรือไม่ เร็วหรือช้าอย่างไร สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ตัวเราต่างหาก ดังนั้น เราควรจัดระเบียบใหม่ให้แก่ตัวเราก่อนตั้งแต่บัดนี้ ด้วยการ...แสวงหาความสงบ ในภาวะที่โลกสับสนวุ่นวายแสวงหาความสบาย ในท่ามกลางความลำบากแสวงหาความสุข ในยามที่เราพบความทุกข์ของชีวิตโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสร้างระเบียบใหม่ให้แก่โลก เริ่มต้นจากตัวเองให้เข้าถึงธรรมกายก่อน แล้วขยายผลให้ชาวโลกเข้าถึงธรรมกายทุกคน

 

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010013302167257 Mins