ส่งความสุข ต้องส่งที่กลางใจ

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2554

ส่งความสุข ต้องส่งที่กลางใจ

           ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ผ่านเข้ามาแทนที่นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ความดีงามใหม่ๆ กันอีกครั้งหนึ่งนับแต่นี้ไป ทุกย่างก้าว ทุกลมหายใจจะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีดังนั้น ขอให้เราได้เตรียมใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งปราศจากความคิดวิตกกังวลใดๆ เพื่อเราจะได้ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน แล้วร่วมกันส่งความสุขความปรารถนาดี ให้แก่กันที่กลางใจ โดยเริ่มจากที่ตัวเราแล้วจึงขยายสู่ผู้อื่น คือ ชาวโลกทั้งหลาย  “ชีวิตมีสุข ใจต้องหยุดอยู่ที่กลาง”

            เราทุกคน เหมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแม้ต่างเผ่าต่างพันธุ์ แต่มีรัตนะดวงเดียวกันเชื่อมโยงสายใย ผูกพันเราให้เป็นหนึ่งเดียวมัดม้วนเป็นเกลียว พันเกี่ยวดวงใจเราไว้เราจะเป็นเช่นปากงามละไม คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะไม่เป็นเช่นลิ้นกับฟัน สบกระทบกันขุ่นเคืองหัวใจเราจะช่วยกันสร้างสรรค์โลก ให้งดงามด้วยธรรมอำไพตราบใดยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเราจะไม่หยุดยั้งการสร้างความดี

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00424485206604 Mins