จากไปอย่างมีคุณค่า

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2554

จากไปอย่างมีคุณค่า

              เรามีชีวิตอยู่ในโลกเพียงชั่วคราว ไม่ช้าก็ต้องจากไปทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราต่างทุ่มเทแสวงหา
ก็ล้วนนำมาซึ่งความยากลำบาก ตั้งแต่หาจนกระทั่งเก็บรักษาสิ่งที่ทำอยู่เหมือนเด็กเล่นขายของ ไม่ใช่ของจริง
สนุกเพลิดเพลิน ทำไปวันๆ หมดเวลาของชีวิต
แท้ที่จริง เราเกิดมามีเป้าหมาย คือ ที่สุดแห่งธรรมแต่สิ่งที่กระทำมากลับกลายเป็นเรื่องไร้สาระวันเวลาในโลกนี้มีน้อยนิด หากเราไม่คิดสร้างสมบุญชีวิตที่เกิดมาก็สูญเปล่า จากไปอย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลย

            วันตายแม้เพียงวันเดียว ก็สามารถช่วงชิงเอาสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจนหมดสิ้นได้ ฉันใดก่อนวันตายเพียงวันเดียว ก็สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงและเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงได้ ฉันนั้น
หากเรารู้จักแสวงหาทรัพย์ภายใน ด้วยการสั่งสมแต่ความดีมีจิตหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ทรัพย์นี้จะเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวเราไปทุกหนทุกแห่ง ไม่มีใครช่วงชิงจากเราไปได้สามารถปิดหนทางอบายแม้จะเกิดมาอย่างยากลำบาก แต่จะจากไปอย่างผู้มีชัย

 

ขอขอบคุณ หนังสือ”หน้าสุดท้าย” ประพันธ์โดย พระสุธรรม สุธมฺโม
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011098464330037 Mins