ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2554

590122_y11.jpg

ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓

             

                เราฟังคำนี้แล้ว อาจสงสัยว่า.. "ส้นเท้ายาวจะดียังไง"คือ ธรรมดาส้นเท้าของมนุษย์ย่อมสั้น ลำแข้งตั้งอยู่ตอนปลายส้นเท้าฉะนั้น น้ำหนักตัวของเราจะกดลงตรงจุดนี้ ทำให้ส้นเท้าต้องรับแรงกดเพียงจุดเดียวส่วนเท้าของมหาบุรุษแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนคือ ข้างปลาย ๒ ส่วน กระดูกแข้งตั้งลงในส่วนที่ ๓ เหลือส่วนที่ ๔ เป็นส้นดังนั้น น้ำหนักจากร่างกายจะกดลงโดยตรงในส่วนที่ ๓ ซึ่งจะสามารถกระจายและเฉลี่ยไปยังส่วนที่ ๑ – ๒ และส่วนที่ ๔ ซึ่งเป็นส้นเท้า ผิดกับคนธรรมดาซึ่งน้ำหนักจะกดลงตรงส่วนที่ ๔ ซึ่งยากที่จะกระจายไปยังส่วนปลายเท้าขอให้นึกถึงว่า ถ้าเราเอาของหนัก ๆ วางลงทางด้านปลายใดปลายหนึ่งของโต๊ะ  โต๊ะอาจจะกระดกล้มลงมา หรือขาโต๊ะอาจจะหัก เพราะทานน้ำหนักไม่ไหวตรงกันข้าม ถ้าเราวางของไว้ตรงกลางโต๊ะ น้ำหนักก็จะเฉลี่ย ๆ กันไปย่อมรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี  ...เช่นกัน แม้เราไม่สามารถเอาขาคนมาวางไว้ตรงกลางหลังเท้าได้ เพียงแต่ให้ค่อนมาข้างหน้าหนึ่งนิ้วก็วิเศษแล้วนะ

 

* * ข้อดีของลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๔ จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในตอนต่อไป * *

 

ขอขอบคุณ หนังสือ “ลักษณะมหาบุรุษ”
ปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทตฺตชีโว
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01486359834671 Mins