ใจ

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2554

 

เกิดมามุ่งสู่เป้า        ใจดำ

ดึกดื่นค่อนคืนทำ            นิ่งไว้

ไม่กลัวเหนื่อยตรากตรำ          กรำศึก

สู้กว่าชนะไซร้ หมดต้น          ธาตุดำ

 

...ใจผูกพันกับสิ่งใด ย่อมมีลักษณะคล้ายสิ่งนั้นคนเลี้ยงไก่ หน้าเหมือนไก่

 

...ใครเอาใจผูกพันไว้กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาย่อมมีหน้าตา คำพูด  การกระทำ เหมือนพระพุทธเจ้า

 

...ใครเอาใจผูกพันไว้กับบุญใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010848164558411 Mins