การศึกษายกระดับชีวิต

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2554

 

เรากำลังศึกษาเล่าเรียน

 

ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญของพระศาสนาต่อไปในอนาคต
 

หลวงปู่วัดปากน้ำท่านถึงกล่าวว่า

คนที่มีการศึกษาดี จะได้อะไรก็ดีกว่า ประณีตกว่าผู้อื่น
คนมีวิชา เท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิ กินใช้ไม่หมด

 

นี่แสดงว่าการศึกษายกระดับคนให้สูงขึ้น

เพราะฉะนั้น เราต้องตั้งใจขวนขวายในการศึกษา
และก็ฝึกตัวเองควบคู่กันไป

 

 

 Total Execution Time: 0.01490360101064 Mins