บทฝึกแรก.. บริสุทธิ์

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2554

 

ถ้าจะฝึกไม่ให้เป็นคนแสบ ชนิดมีความบริสุทธิ์กันจริงๆ ละก็
ต้องฝึกวินัยทุกรูปแบบ และจะต้องเป็นวินัยที่เกิดจากใจ
ผู้ปฏิบัติตามวินัยไม่รู้สึกทุกข์ทรมาน


 

ไม่ต้องให้มีตัวบทกฏหมาย หรือระเบียบวินัยที่ร่างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาบังคับ
ก็ทำได้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ต้องมีใครมาชี้แนะ และยังรู้สึกมีความสุข
ในขณะที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นของวินัยนั้น เช่น


 

คนที่ถือศีล ๘ ได้โดยไม่ต้องฝืนใจ หรืทำเพื่ออวดเคร่งกับใคร
รู้สึกมีความสุขจิตใจผ่องใส สุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้สุขภาพกายดีไปด้วย
ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ไม่ต้องไปอาบน้ำนมบ่มผิว
ให้เสียเวลา เสียเงิน

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084638595581055 Mins