สวดมนต์ฟังธรรม-เคารพพระธรรม

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2554

 

       เมื่อสอนให้ลูกเคารพพระพุทธเจ้าแล้ว ต่อไปก็สอนให้เคารพพระธรรม ทำยังไง ก็ให้สวดมนต์กันไป เวลาไหนพร้อมหน้าพร้อมตากันดี ก็เอาธรรมะมาขยายความให้ฟังทีละข้อ เอาเหตุการณ์ใกล้ตัวมาประกอบคำอธิบายให้เห็นจริงเห็นจัง พยายามปลูกฝังกันไปแต่เล็กแต่น้อยชนิดปล่อยให้นั่งเฝ้าตู้ทีวีดูละครดูวีดีโอหามรุ่งหามค่ำนั่นไม่ถูกนะ พลาดแล้ว อบรมกันเสียใหม่

 

       ในประเทศที่เขาเจริญแล้ว เขาพยายามกวดขันเรื่องนี้กันมาก ถ้าทีวีเขาจะดูกันแค่ข่าว และเรื่องที่เป็นสาระเท่านั้น ส่วนใหญ่เขาจะฟังวิทยุมากกว่าการดูทีวีนั้นถ้าไม่คุมเวลากันให้ดีพ่อแม่ลูกจะไม่มีโอกาสได้คุยกัน กินข้าวเสร็จก็มานั่งตาแป๊วจ้องดูทีวี ถ้ายิ่งมีมากๆ คนละเครื่องเดี๋ยวเถอะห้องใครห้องมันไม่ได้เจอกันแล้ว การอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดนิสัยก็ไม่มี แต่ว่าถ้าเปิดทีวีเป็นเวลา มานั่งดูพร้อมๆกัน พ่อแม่พยายามสอดแทรกสอนให้ลูกจับมุมมองให้ถูก เอาธรรมะเข้ามาสอดแทรก ยกหัวข้อธรรมะมาไล่เรียงกันดูบ้าง เหล่านี้ถือเป็นการปลูกฝังธรรมะแบบง่ายๆ และซึมลึกได้ดี เป็นการสอนลูกให้เคารพพระธรรมที่ทุกครอบครัวควรทำ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041086514790853 Mins