จะเติบโตอย่างสดใสห่างไกลจากภัย...บุหรี่

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2549

                                

        พ่อ แม่ และผู้ใหญ่ทั้งหลาย คุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่พร้อมๆ กับพ่นควันโขมงไปทั้งบ้านอย่างมีความสุขอยู่นั้น คุณได้ก่อให้เกิดโศกนาฎกรรมอย่างร้ายแรงแก่ลูกน้อยและเด็กในครอบครัวของคุณอย่างไม่อาจให้อภัยได้ประการแรก

คุณกำลังกระตุ้นให้เด็กซึ่งเป็นวัยของความอยากรู้อยากเห็น เกิดความอยากลองขึ้น โดยมีคุณเป็นตัวอย่าง ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมของการสูบบุหรี่ในที่สุด

ประการที่สอง

ควันบุหรี่ที่ประกอบไปด้วยสารพิษที่ฟุ้งกระจายออกมาจากการเผาไหม้นั้นจะเข้าสู่ร่างกายของเด็กๆ อย่างเต็มที่ ยิ่งกว่าตัวผู้สูบบุหรี่เองเสียอีก และสิ่งนี้จะนำไปสู่ความผิดปกติทางร่างกายและเกิดโรคร้ายต่างๆ

ประการที่สาม

คุณแม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หากยังคงสูบบุหรี่ในระหว่างนี้แล้ว จะก่อให้เกิดความผิดปกติทั้งต่อตัวคุณเองและเจ้าตัวน้อยๆ ที่อยู่ในท้องของคุณ ซึ่งบางรายอาจไม่มีโอกาสได้ออกมาชมโลกเหมือนเด็กคนอื่นๆ หรือออกมาแล้วพิการก็มี

 

หากคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายตระหนักถึงความจริงในข้อนี้แล้ว แม้จะยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำได้แน่นอนก็คือ งดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และสถานที่ที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในขณะที่เด็กอยู่ด้วย หรืองดสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็คงจะช่วยให้เรามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแจ่มใสดังคำกล่าวที่ว่า "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่"

คุณจะร่วมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ได้อย่างไร

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่

แม่ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์

พ่อแม่ควรงดการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก

ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกในเรื่องพิษภัยอันเกิดจากบุหรี่

ควรจัดบ้านของท่านให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

 

ถ้าคุณเป็นครู

ควรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนในเรื่องพิษภัยอันเกิดจากการสูบบุหรี่

ควรงดการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน

ถ้าคุณยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ ก็ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนให้เด็กได้พบเห็น

ไม่ควรลงโทษเด็กที่สูบบุหรี่ แต่ควรหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้ถูกต้องต่อการไม่สูบบุหรี่

ควรให้กำลังใจและสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่

ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์มากขึ้น

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่

 

ถ้าคุณเป็นสื่อมวลชน

ควรให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยอันเกิดจากการสูบบุหรี่ โดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ

ไม่ควรเผยแพร่ภาพโฆษณาที่สนับสนุนการสูบบุหรี่ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ

ร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่แก่เด็กและเยาวชน ตามคำขวัญขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากในวันปลอดบุหรี่โลก 31 พ ฤษภาคม 2545 ที่ว่า "กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ" (Tobacco-Free Sports play it cleam)

จากจุดตั้งต้นด้วยความเอาใจใส่ให้ความห่วงใยของตัวของคุณเอง รวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดไปถึงผู้ร่วมในสังคม ควรสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

อ้างอิง : ส่วนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ตอบปัญหายาเสพติด.

 

โดย :เตชนา- อนุธิดา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021851698557536 Mins