พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเกิดอย่างไร

วันที่ 09 กพ. พ.ศ.2555

 

           มีธรรมดาอยู่ว่า พระโพธิสัตว์เมื่อบารมีเต็มที่แล้ว เทพเทวดาจะอัญเชิญท่านลงมาเกิดในโลกมนุษย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจุติลงมาทันทีนะ เพราะท่านเลือกเกิดได้ ท่านจะเลือกเกิดในโอกาสที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์

           ฟังให้ดีนะประเด็นนี้ อย่าเชื่อใครนะว่าเลือกเกิดไม่ได้ คนเราถ้ามีความดี มีบุญบารมีในตัวมากพอแล้ว เลือกเกิดได้ทั้งสิ้น เหมือนเศรษฐีหรือคนมีเงินจะซื้อของอะไรก็ได้ดังใจ ถ้าไม่ถูกใจ ไม่มีประโยชน์ ก็ไม่ซื้อ

 

ถ้าถูกใจแล้วมีเงินซะอย่าง ซื้ออะไรก็ซื้อได้ แต่คนจนกระจอกงอกง่อย ถึงถูกใจแต่ไม่มีเงิน ไม่มีสิทธิ์เลือก ต้องรอเขาแจก

               คนมีบุญมากเทวดาอัญเชิญมาเกิด เลือกเกิดได้ คนมีบุญน้อยบาปมาก ต้องชิงกันมาเกิด ชิงจริงๆ นะ ถ้าปฏิสนธิวิญญาณไหนช้าไปหน่อย ถูกกรรมชั่วมาตัดรอนชิงเกิดไม่ทัน อาจเข้าท้องหมู หมา กา ไก่ ไปก็ได้
 
               พวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ ได้มาปฏิบัติธรรมเช่นนี้ ก็แสดงว่าพื้นฐานเดิมดีอยู่แล้ว เขาเชิญมาเกิดแล้ว ก็สร้างความดีกันต่อไป ถึงยังไม่หมดกิเลส ก็มีโอกาสได้รับเชิญมางวดหน้า ไม่งั้นจับพลัดจับผลูชาติหน้าไม่ได้รับเชิญ ต้องไปชิงกับเขาก็จะยุ่งเชียวนะ

               พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเกิดเป็นพระเวสสันดร เมื่อละโลกแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิต เรียกว่า สันตดุสิตเทวราช เมื่อเทวดาอัญเชิญลงมาเกิด ท่านจะเลือกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เรียกว่า มหาวิโลกนะ ๕ ประการ คือ

 

               ๑. เลือกกาล คือ ท่านเลือกเวลามาเกิด โดยพิจารณาอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้น ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับฟังคำสั่งสอนของท่านได้หรือไม่ ในยุคต้นกัป มลภาวะในโลกน้อย อายุมนุษย์ในโลกเฉลี่ยเป็นแสนๆ ปี ตัวโตขนาดมองเห็นไดโนเสาร์เหมือนเราเห็นกิ้งก่าหลังบ้าน ในเมื่อมนุษย์อายุยืนเป็นแสนๆ ปี ถ้าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วสอนชาวโลกว่า คนเราต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ชีวิตนี้เป็นทุกข์ มนุษย์ก็จะเถียงคอเป็นเอ็นว่า อย่ามาหลอกเลย อยู่มาตั้งแสนปี ยังไม่เห็นแก่เลย ในด้านตรงกันข้าม ถ้ามนุษย์อายุเฉลี่ยต่ำมากๆ ก็ไม่เหมาะอีก
 

               ถ้าสมมติว่ามนุษย์อายุเฉลี่ย ๓๐ ปีตาย เราก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน เมื่ออายุ ๗ - ๘ ขวบ ถ้าสมมติว่ามนุษย์อายุเฉลี่ย ๑๐ ปี มนุษย์คงเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่ออายุสัก ๒ - ๓ ปี นึกดูก็แล้วกัน พอลูกชายอายุ ๒ - ๓ ขวบปี เป็นหนุ่มแล้ว ริกินเหล้า ริเจ้าชู้ ลูกสาวอายุ ๒ - ๓ ปี ก็อยากแต่งงานขึ้นมาทีเดียว เลยไม่ต้องทำความดีกัน อะไรก็นึกไม่ออก ไม่มีเวลาที่จะเรียนธรรมะกันเลย ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงลูก ไม่ทันไรก็ตาย ชีวิตคงไม่ต่างจากหมาแมวในบ้านเรานี่แหละ ฉะนั้น เวลาที่ท่านเลือกมาเกิดจึงเป็นระยะที่มนุษย์อายุเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ ปี ถ้ามนุษย์อายุมากเกินไป หรืออายุมากกว่านี้ ท่านก็ไม่เกิด


               ๒. เลือกทวีป คือ นิสัยของคนในแต่ละทวีปไม่เหมือนกัน บางทวีปคนขี้เกียจ บางทวีปคนขยัน ท่านก็เลือกเกิดในทวีปที่คนขยัน
 

               ๓. เลือกประเทศ คือ แม้ในทวีปที่ผู้คนขยัน ท่านก็ยังเลือกประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นอิสระ ผู้คนมีสติปัญญา มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ประเทศที่แห้งแล้ง ยากจน หรือเป็นเมืองขึ้นเขา
 

               ๔. เลือกสกุล คือ ตระกูลที่ท่านจะไปเกิด ถ้ายุคนั้นผู้คนนับถือกษัตริย์ว่าเป็นใหญ่ ท่านก็เลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์ ถ้าผู้คนนับถือนักบวชว่าเป็นใหญ่ ก็เกิดในตระกูลนักบวช

               ๕. เลือกมารดา คือ มารดานั้นเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของร่างกาย ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดี ลูกก็อาจพิกลพิการ พระองค์ท่านจึงเลือกพระมารดาด้วย

 

               เมื่อได้ปัจจัยครบถ้วนบริบูรณ์ทั้ง ๕ ประการแล้ว จึงจุติมาเกิด และเนื่องจากบุญบารมีท่านมาก เมื่อเจริญพระชนม์ในครรภ์พระมารดา พระมารดาก็ไม่มีความทุกข์ ไม่ต้องแพ้ท้อง โอดโอย ทุรนทุราย พระมารดามีแต่ความแช่มชื่นใจ อยากทำบุญ อยากรักษาศีล อยากนั่งสมาธิ นี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของบรมครูของเรา ท่านแจกจ่ายความสุขสบายให้ทุกคนตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิทีเดียว

 

ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระภาวนาวิริยคุณ

 

 Total Execution Time: 0.0019743998845418 Mins