น้ำใจ

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2549

 

ดูข้าดูเมื่อใช้                      การหนัก

ดูมิตรพงศารัก                         เมื่อไร้

ดูเมียเมื่อไข้จัก                   จวนชีพ

อาจจักรู้จิตได้                  ว่าร้ายฤาดี

 Total Execution Time: 0.0013811667760213 Mins