บุญสังฆทาน ครั้งที่ 11

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2549

พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณร จึงได้ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด แด่คณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในการจัดงานทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีและได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 11 แล้ว

สำหรับพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2549 กำหนดการภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรเวลา 08.00 น. นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำบูชาพระรัตนตรัย และคุณเบญจพร คำชำนาญ รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานการจัดงาน จากนั้นนายวินัย ครุวรรณพัฒน์ กล่าวเปิดงาน พิธีกรนำอาราธนาศีล 5 ,รับศีล ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานไทย/บาลี พระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 18 ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา/ให้พร คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร

จากนั้นในภาคสายเวลา 09.00 เริ่มรายการเสวนาธรรมโดยผู้แทนข้าราชการในพื้นที่ โดยมี คุณศิริชัย ปิติเจริญ จังหวัดปัตตานีและ พล ต.ท.สาโรจน์ ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน

ในเวลา 10.10 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และเปิดวีดีโอประมวลภาพการทำบุญถวายสังฆทานครั้งที่ผ่านมา พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตร

จากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาไทย/บาลี หลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันถวายปัจจัย 4 แด่คณะสงฆ์ 266 วัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เสร็จพิธีแล้วได้ร่วมกันถวายภัตตาหาร ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา/ให้พร เสร็จพิธีในเวลา 12.00 น.

....เบญจมาศ....

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.019893181324005 Mins