การตั้งสัจจอธิษฐาน

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2556

 

คำถามจากทางบ้าน:

การที่ผมสอนคนทำใจให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ เป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่

การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไร ดังเรื่องสุวรรณสามที่ตั้งสัจจอธิษฐาน แล้วสามารถถอนธนูและพิษออกจากร่างกายได้ทันที การตั้งสัจจะเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้คำอธิษฐานสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ ถ้าใช่ จะตั้งสัจจอธิษฐานอย่างไรที่จะช่วยให้สำเร็จเร็วแรงมากที่สุดครับ

 


 

ที่นี่มีคำตอบ:

การสอนคนให้ทำจิตให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ กับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้น มันก็คล้ายๆ กัน แต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมี เพราะอธิษฐานบารมีนั้นจะต้องสั่งสมบุญเสียก่อน แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐาน คือ เอาบุญเป็นที่ตั้งของใจ

การอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้น จะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลย เช่น เข้าวัดมา ๓๐ ปีแล้ว ได้รักษาศีล ๕ ในวันธรรมดา และรักษาศีล ๘ ในวันพระ ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เป็นต้น จึงจะเป็นสัจจบารมีแบบสุวรรณสามได้ 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม ๓ บุญคือเพื่อนซี้
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 Total Execution Time: 0.010086933771769 Mins