ต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ดี

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2556

 

         เรายังต้องเดินทางไกลในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานเลย ยิ่งเราตั้งเป้าหมายจะเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี้ ต้องเดินทางไกลไปอีกหลายภพหลายชาติทีเดียว เมื่อมันจะต้องเดินทางไกล เราก็จำเป็นจะต้องออกแบบชีวิตให้ดี เราอยากจะเป็นอะไร ออกแบบไปเลย แล้วผังสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อเราลงมือทำ

 

           อยากจะไปเกิดในตระกูลไหน มีรูปร่างอย่างไร ผิวพรรณ วรรณะอย่างไร จะมีชื่ออย่างไร มีโภคทรัพย์แค่ไหน มีดวงปัญญาสว่างเลิศ มีกำลัง พวกพ้อง ญาติมิตร มีบริวารที่ดี ซื่อสัตว์ จงรักภักดี จะไปเกิดในร่มเงา ในบุญเขตของพระพุทธศาสนา ในวิชชาธรรมกาย เราต้องวางแผนผังชีวิตของเราแล้วนะจ๊ะ ว่าเรายังต้องเดินทางไกลอีกยาวนาน ไม่รู้เท่าไรอีกเหมือนกัน เราสามารถกำหนดได้ แผนผังของชีวิต

 

           เพราะว่าทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้มีพรหมมาลิขิต หรืออะไรมาลิขิตเลย เราต่างหากที่จะลิขิตชีวิตของเราให้เป็นอย่างไร อยู่ที่การกระทำของเรา ซึ่งตอนนี้เราจับหลักได้ เรื่องทาน เรื่องศีล เรื่องภาวนา นอกจากตายแล้วไปสู่สวรรค์ได้ฐานะ 10 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ สัมผัสอันเป็นทิพย์ 10 อย่าง อยู่บนสวรรค์แล้วลงมาเกิด ผลบุญนั้นก็ยังตามลงมาด้วย แล้วยังเป็นไปตามความปรารถนาของเรา แต่ถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาก็ได้ แต่ก็ได้อย่างสะเปะสะปะ แต่ถ้าตั้งความปรารถนาแล้วมันได้อย่างแน่นอนทีเดียว

 

คุณครูไม่ใหญ่