บุญและบาปเท่านั้นที่ครอบครองมนุษย์

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2556

 

 ชีวิตนี้ มีแต่บุญและบาปเท่านั้น ที่ครอบครองมนุษย์อยู่
ขึ้นอยู่กับว่า ชีวิตช่วงนั้น อะไรได้ช่องส่งผลก่อน ก็จะเป็นอย่างนั้นก่อน
แต่ช่วงต่อๆ ไป ชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว ทุกสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน จะติดตัวเราไป

แม้ตอนนี้ยังไม่สำแดง เพราะยังเป็นเหมือนต้นกล้าอ่อน ๆ ยังไม่มีผล
แต่ที่ส่งผลในปัจจุบันนั้น คือ ผลจากการกระทำในอดีตก่อน ๆ โน้นของเรา
ที่เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลแล้ว

เพราะฉะนั้น อย่าดูแค่สั้น ๆ ให้ดูกันยาว ๆ และให้หมั่นเพาะกล้าแห่งความดีไว้เยอะ ๆ
เพื่อจะได้รับผลที่ดีในอนาคต 

 

 Total Execution Time: 0.0029040853182475 Mins