สั่งสมความดี

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2556

 

คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี
ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กน้อย
ทำไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ
ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน
เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า ความดีมากขึ้น
ผลของความดีก็ปรากฎ
ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้

ความดีที่สั่งสมไว้นี้ ไม่มีใครจะปิดบังได้
ไม่อยากดังก็ดังเอง คนทางโลก ทำดีแล้วไม่เห็นผลก็บ่น
จริงๆ แล้ว พึ่งจะทำความดีได้นิดเดียว
ยังไม่มีผล ก็บ่นแล้ว

ยายสร้างความดีมาตลอด จนกระทั่งเห็นผลปรากฏ
เมื่อนึกถึงการสร้างบารมีที่ผ่านมาทั้งหมด
ก็ปีติในบุญและชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้ง
ยายจึงไม่มีปมด้อยในใจเลย

 

 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2523

 

Build More Virtues

 

We are born to pursue virtue. I have been doing good deeds and building up my virtue little by little, regularly and consistently, quietly and humbly, without the need for recognition. After a while, the efforts of these good deeds pay off, and their results are evident to everyone.

When you have built up enough virtue, nothing can stop it from manifesting itself. It gives me a great deal of satisfaction to see these accomplishments.

Some people expect their good deeds to pay off right away. They complain when they fail to see the results of their good deeds, even when they have only just begun to practice.

When I reflect upon the good deeds I have performed, and all of the time and effort I spent pursuing Perfections, I feel proud of my accomplishments. I don’t have any inferior feelings in my mind.

 

Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai"s Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind"
5 May 2523 B.E.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.06773495276769 Mins