1 นาที ที่ใจหยุดนิ่ง

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2556

 

หยุดนิ่งแม้เพียงนาทีเดียว ก็คุ้มแล้วสำหรับการเริ่มต้น
สักนาทีหนึ่งแวบหนึ่ง ให้เราได้รู้จักประสบการณ์ภายใน
ว่าใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไร  แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกชอบ
เกิดความพึงพอใจ เพราะหยุดนิ่งแค่นาทีเดียวเท่านั้น
ความรู้สึกมันจะแตกต่างจากใจไม่หยัดราวฟ้ากับดิน
เพราะกายใจจะเบาสบาย  ตัวขยาย มันจะเบิกบาน
แค่นาทีเดียว และเป็นครั้งแรก เราจะลืมไม่ลง

จะเกิดความรู่สึกว่าคุ้ม กับการที่เราขยันในการทำความเพียร
เป็นรางวัลเบื้องต้นสำหรับผู้มีความเพียรสม่ำเสมอ
โดยไม่ให้มีอะไรเป็นอุปสรรค นาทีเดียวเท่านั้นก็คุ้มแล้ว

ถ้านาทีนั้นหยุดได้สมบูรณ์แล้วสว่าง
แสงสว่างแห่งดวงจิตที่สงัดจากกาม บาปอกุศล นิวรณ์ทั้ง 5
สว่างแค่แวบเดียว นาทีเดียว บุญที่เกิดจากความสว่างนั้น
มากกว่าบุญที่เอาทรัพย์ไปสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญวัด
ซึ่งต้องใช้ทรัพย์สินมาก เป็นบุญคนละประเภทกัน
แต่ได้มากกว่า เพราะเราเป็นต้นทางไปสู่พระนิพพาน

 

ตะวันธรรม

 

 Total Execution Time: 0.0011054833730062 Mins