เริ่มจากใจที่สงบ

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2556

 

วิธีพื้นฐานในการแก้ปัญหา คือ ก่อนที่เราจะทำสิ่งใดก็ตาม
ให้ทำใจสงบนิ่ง ไม่ตีโพยตีพาย ตีตน ตีตัวตายไปก่อนไข้
ให้ยอมรับสภาพว่า เรามีวิบากกรรม แล้วใจจะสงบ
พอสงบแล้ว ก็จะพบทางออก 
จะเกิดดวงปัญญา
ในการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกหลักวิชชา
ไม่ผูกเวรกัน มีแต่ความปลอดโปร่งสบายใจ

 

ตะวันธรรม
จากหนังสือ : "ในที่สุด...คุณก็ชนะ"
28 กันยายน 2546

 

Begin with Solitude

To deal with our problems, we have to collect ourselves first.
The calmness of the mind will lead us to solutions,
not fear or negative speculation.
We have to admit that what befalls us is a result of our own deeds.
When the mind is clear we can reconsider the cause and effect of
the problems more precisely. Learn to forgive those who cause us
problems so that our mind is free from anger and vengeance.

 

The Sun of Peace
from the book : "At Last You Win"
28 September 2546 B.E.

 

 Total Execution Time: 0.0064607818921407 Mins