สั่งสมบุญ

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2549

 

สั่งสมบุญ

 

“ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จักไม่มาถึง

แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด

ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อยๆ

ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น”

 

 

ข. ธ. ๒๕/๓๑

 Total Execution Time: 0.020751019318899 Mins