มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 16 สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา คืออะไร

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 16
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา คืออะไร


   
 
    กายมนุษย์นี่แหละเป็นตัวโดยสมมติ 8 กายที่อยู่ในภพนั่นแหละเรียกว่า อตฺตสมฺมติ เรียกว่าตัวโดยสมมติทั้งนั้น

     ส่วนธรรมล่ะ คือ ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์น่ะ ก็เรียกว่าธรรมสมมติเหมือนกัน สมมติชั่วคราวหนึ่ง ไม่ใช่ตัวที่พระองค์ทรงรับสั่งว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่ตัว ตัวทั้งสิ้นไม่ใช่ธรรม ตัวก็เป็นตัวซิ ธรรมก็เป็นธรรมซิคนละนัย มีตัวกับธรรม 2 อย่างนี้เท่านั้น   กายมนุษย์ก็มีตัว กายมนุษย์ก็มีธรรมที่ทำให้เป็นตัว ตลอดทุกกาย ทั้ง 18 กาย มีตัวกับมีธรรมที่ทำให้เป็นตัว แต่ว่าตัวทั้งหลายเหล่านั้น ทั้ง 8 กายในภพ เป็นอนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หมดไม่เหลือเลย  ทั้ง 10 กายนอกภพ เป็น นิจฺจํ สุขํ อตฺตา หมดไม่เหลือเลย ตรงกันข้ามอย่างนี้เป็น นิจฺจํ สุขํ อตฺตา เป็นของเที่ยงของจริงหมด แต่ว่าในภพแล้วเป็นของไม่เที่ยงไม่จริงหมด

 
 
 
 
พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์ : กัณฑ์ 5 หน้า 16
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0013807495435079 Mins