พิธีตัดปอยผมธรรมมัชฌิมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ 2556

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

 Total Execution Time: 0.015723399321238 Mins