มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 27 ประเทศที่มีพุทธศาสนา เป็นหลักเป็นประธานของโลก

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 27

ประเทศที่มีพุทธศาสนา
เป็นหลักเป็นประธานของโลก
 


   ถ้าว่ามนุษย์อยู่ในประเทศใด ไม่มีพุทธศาสนา ประเทศนั้นเป็นประเทศเรียกว่า ไม่มีศาสนาแน่นอน ประเทศเหล่านั้นเรียกว่าประเทศโยกคลอน เพราะศาสนาเป็นตัวสำคัญของประเทศนัก   ถ้าประเทศใดมีพุทธศาสนาที่แน่นอน ประเทศนั้นก็เป็นหลักฐาน เป็นประเทศที่เป็นหลักเป็นประธานของโลกทีเดียว 
 
 

    ในบัดนี้ประเทศต่างๆ พุทธศาสนาง่อนแง่นคลอนแคลนในแหลมทองนี้มีอยู่ 5 ประเทศประเทศลาว มอญ พม่า ประเทศเขมร และประเทศไทย 5 ประเทศนี้เป็นประเทศที่ นับถือพระพุทธศาสนา มีศาสนาที่แน่นแฟ้น ไม่ยักเยื้องแปรผันไปตามใคร
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 7 หน้า 3
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0010075847307841 Mins