มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 28 พระพุทธเจ้าขนสรรพสัตว์

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 28

พระพุทธเจ้าขนสรรพสัตว์
ให้พ้นจากไตรวัฏ 24 อสงไขยเศษๆ
 
 

        พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีคำสอนเป็นนิยยานิกธรรมจริง ๆ นำสัตว์ออกจากไตรภพแท้ ๆ เรียกว่า กระแสพระพุทธฎีกาสืบลำดับของโลกของธรรมมา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ก็ขนเวไนยสรรพสัตว์ให้พ้นจากไตรวัฏ 24 อสงไขยเศษๆ ทุกๆ พระองค์มา
 

บัดนี้เราเกิดมาเป็นไทย เราได้อยู่ในประเทศไทย มีศาสนาปรากฏอยู่ในประเทศไทยนี้เรียกว่าพุทธศาสนา เราเป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาตั้งอยู่ในพุทธศาสนาด้วยนี้เป็นปฏิรูปเทศ ไม่ใช่อื่น ตรงนี้เป็นปฏิรูปเทศ  เมื่อครั้งพุทธกาลโน้น อินเดียเป็นปฏิรูปเทศ แล้วก็ต่อมาลังกาเป็นปฏิรูปเทศ
 

บัดนี้อินเดียไม่เป็นปฏิรูปเทศเสียแล้ว เท่ากับมิลักขประเทศที่มีศาสนาฟั่นเฟือนหมดแล้ว เราไม่สมควรจะไปประพฤติปฏิบัติ เวลานี้ พุทธศาสนารุ่งโรจน์ อยู่ในประเทศไทยแห่งเดียว ประเทศพม่าประเทศเขมร ประเทศลาว เขาก็พอใช้ เขาก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าแน่นแฟ้นสำคัญ ไม่รู้จักแยกแตกสลายละก็ต้องประเทศไทย
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 7 หน้า 3-4
 
 
 
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.011273181438446 Mins