มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 33 การเกิดเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ของเกิดยาก

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 33

การเกิดเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ของเกิดยาก 
 
 


    การเกิดเป็นกษัตริย์ หรือเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ไม่ใช่ของเกิดยาก  ดังเช่นทุคคตบุรุษ บุรุษทำการรับจ้างของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ... (ขณะที่ใกล้จะตายเพราะ อดอาหารเพราะตั้งใจรักษาศีล 8 ให้บริสุทธิ์) ก็พอดีพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จผ่านไปทางนั้น...นึกในใจว่า
 
   "ด้วยบุญกุศลของเราที่ได้รักษาศีลกึ่งวันนี้ ขอให้ได้ไปเกิดเป็นพระราชโอรสพระเจ้าปเสนทิโกศลเถิด"  

        พออธิษฐานจิตดังนั้น ก็แตกกายทำลายขันธ์ จากอัตภาพร่างกายเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายของพระเจ้าปเสนทิโกศล ลูกไปเกิด ในท้องพ่อ เข้าไปทางช่องจมูกขวา ไปอยู่ที่ศูนย์กลางดวงธรรม ที่ทำให้เป็น กายมนุษย์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล

       พอถึงเวลาพระเจ้าปเสนทิโกศล ก็ประกอบธาตุธรรมถูกส่วนอยู่ร่วมกับพระมเหสีถูกส่วนเข้า บังคับกายสัมภเวสีนั้น ตกศูนย์ ก็ออกจากท้องพระเจ้าปเสนทิโกศล ออกทางจมูกขวา เข้าทางจมูกซ้าย ของมารดาไปเป็นกลรูปติดที่ขั้วมดลูกในท้องของพระมเหสี ...  

     พอเจริญครบ 10 เดือนก็ประสูติออกมา เป็นราชกุมาร เป็นโอรสของ พระเจ้าปเสนทิโกศล    รักษาศีลกึ่งวันเท่านั้น ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ก็ได้เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระเจ้าปเสนทิโกศล ... นี่เป็น ปุพเพกตปุญญตา อย่างนี้... ยอมตายไม่ให้ศีลเป็นอันตราย... ทำความดี อย่างนี้ก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 
 
 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์7 หน้า11-13
 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0028951366742452 Mins