ธรรมะอยู่ที่ไหน ?

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2557

 

ครูไม่เล็ก : ธรรมะอยู่ที่ไหน ?
คุณยาย   : คุณ คุณไปเรียนเมืองนอกมาแล้ว คุณเจอไหมธรรมะ
ครูไม่เล็ก : ไม่เจอครับ
คุณยาย   : นั่นล่ะ เขาจะไปกี่สิบประเทศ กี่สิบรอบ เขาก็ไม่มีวันเจอ เพราะธรรมะอยู่ในตัว


พระพุทธองค์  : เพราะธรรมะอยู่ในตัวธรรมะนี้ประณีตนัก คนมีปัญญาจึงจะเข้าใจ ต้องมองเข้าไปในตัวเอง


    ไม่มีใครปกครองใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละคนต้องปกครองตนเองโดยธรรม บ้านเมืองจึงสงบสุข... ธรรมะอยู่ในตัว....ให้เราค้นธรรมะในตัวเถอะ ถ้าไม่ค้นธรรมะในตัว ปกครองใครด้วยธรรมไม่ได้

     ถ้าหมื่นๆ คนนั่งธรรมะนิ่งๆ พร้อมกันทั้งกรุงเทพฯ  หลวงพ่อว่า..แผ่นดินจะไหว เพราะอำนาจแห่งความหยุดความนิ่ง

       โลกต้องการตัวอย่างของการหยุดการนิ่ง เราจะไปอยู่ที่ไหน ให้ทำยิ่งๆ ขึ้นไป

    หลวงพ่อเคยถามยาย ถ้าคนใจหยุดนิ่ง แต่แม้ไม่เข้าถึงธรรม อะไรจะเกิดขึ้น ยายตอบว่า โลกจะสงบขึ้นแน่นอน....เป็นอาทิ

 


พระธรรมเทศนาหลวงพ่อทัตตชีโว
20/04/57

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083264907201131 Mins