โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2557

 

 

โครงสร้างจักรวาลเบื้องบนเขาสิเนรุ


       เราได้ศึกษาโครงสร้างจักรวาลโดยรอบเขาสิเนรุแล้ว ลำดับต่อไปจะนำเสนอโครงสร้างจักรวาล ทางด้านแนวตั้งส่วนบนของเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ภายในสุคติภูมิ จะเริ่มจากตัวเขาสิเนรุซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล


1. สวรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อ จาตุมหาราชิกา มีที่อยู่รายรอบเขาสิเนรุ เทวดาชั้นนี้มีหลายประเภท ทั้งที่
อยู่บนพื้นดิน บนต้นไม้ และอยู่ในอากาศ บางพวกอยู่ปะปนกับที่อยู่ของมนุษย์ในชมพูทวีป พวกที่อยู่ตาม
ดวงดาวทั้งหลายเป็นอากา เทวา
2. สวรรค์ชั้นที่ 2 ชื่อ ดาวดึงส์อยู่บนหน้าตัดของเขาสิเนรุ ซึ่งเป็นกึ่งกลางของกามภพ
3. สวรรค์ชั้นที่ 3 ชื่อ ยามา อยู่ถัดจากชั้นดาวดึงส์สูงขึ้นไปในอากาศ
4. สวรรค์ชั้นที่ 4 ชื่อ ดุสิต อยู่ถัดจาก สวรรค์ชั้นยามาสูงขึ้นไปในอากาศ มีขนาดใหญ่กว่า วรรค์
ชั้นยามา
5. สวรรค์ชั้นที่ 5 ชื่อ นิมมานรดี อยู่ถัดจาก สวรรค์ชั้นดุสิตสูงขึ้นไปในอากาศ มีขนาดใหญ่
กว่า สวรรค์ชั้นดุสิต
6. สวรรค์ชั้นที่ 6 ชื่อ ปรนิมมิตว วัตดี อยู่ถัดจาก สวรรค์ชั้นนิมมานรดีสูงขึ้นไปในอากาศมีขนาดใหญ่กว่า สวรรค์ชั้นนิมมานรดี
พรหมและอรูปพรหมถัดจากสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีสูงขึ้นไปอีก มีขนาดใหญ่ขึ้นไปตามลำดับ

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031036635239919 Mins