มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 39 ขันธ์ 5จริง ๆแล้วคืออะไร

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2557

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 39

ขันธ์ 5จริง ๆแล้วคืออะไรขันธ์ 5จริง ๆ เราก็ไม่รู้จักมันเสียแล้วนะ ...แก่เฒ่าอยู่วัดอยู่วาไปตามกัน บวชแล้วก็ตาม ไม่บวชก็ตาม ถามจริง ๆ เถอะว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จริงๆน่ะคืออะไร? เอาละอึกอักกันทีเดียว ...

รูปน่ะ คือ ร่างกาย ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม ผสมกันอยู่นี้... นามขันธ์ 4 ... เวทนา ความรู้สึก   สัญญา ความจำ  สังขาร ความคิด  วิญญาณ ความรู้  เป็นดวงสีต่าง ๆ กัน  ส่วนเวทนาก็เป็นดวง ถ้าสุขเวทนาก็ใส ถ้าทุกขเวทนาก็ขุ่น ดังนี้ เป็นดวง ๆ ดังนี้

สัญญา ความจำก็เป็นดวงเหมือนกัน เป็นดวงต่างกัน ดี ชั่ว หยาบละเอียด เลว ประณีต สังขาร ความคิดดี คิดชั่ว คิดไม่ดีไม่ชั่ว นี่ก็เป็นอีกดวงเหมือนกัน   วิญญาณ ความรู้ ความรู้ก็เป็นดวง อีกเหมือนกัน  ต้องรู้จักพวกนี้ ให้เห็นพวกนี้เสียก่อน ให้เห็นขันธ์ทั้ง 5 นั่นเสียก่อนให้เป็นปฏิบัติ

ที่แสดงแล้วนั่นเป็นปริยัติ ถ้าปฏิบัติต้องเห็น เห็นขันธ์ทั้ง 5 นั่น รูปเป็นดังนี้ โตเล็กเท่านั้น สัณฐานอย่างนั้น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   เมื่อเห็นเบญจขันธ์ทั้ง 5 แล้วก็ดูความจริงของมัน ขันธ์ 5 เหล่านี้น่ะถ้าแม้ว่าขืนไปยึดถือมันเข้าไว้ละก็ เป็นทุกข์

 


พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
: โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
: กัณฑ์ 10 หน้า 8-9

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0013718684514364 Mins