หลับในอู่แห่งทะเลบุญ

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

หลับในอู่แห่งทะเลบุญ


       หมายถึงการฝึกให้หลับอย่างมี ติในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 หลับไปในห้วงของความ ว่าง ในห้วง
ของความสงบ หรือหลับไปในปีติ หลังจากที่นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้ว


ประโยชน์ตน


1. ทำให้หลับเร็ว หลับสนิท หลับลึก หลับแบบไม่กระสับกระส่าย ไม่ดิ้นรน ไม่ละเมอ และ
ไม่ฝันร้าย
2. ทำให้ไม่ฝัน หรือหลับรวดเดียว ว่างเลย เป็นเหตุให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ เป็นการพักผ่อน
ที่เต็มเปียมทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน
3. ทำให้ขณะหลับมีบุญไหลหล่อเลี้ยง ห่อหุ้ม คุ้มกันตลอดเวลา จึงหลับอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะ
หลับอยู่ที่ไหน มุมไหนของโลก
4. ทำให้เวลาหลับอันเป็นเวลาที่เรามักไม่รู้ตัว ถือเป็นช่วงอันตรายที่สุดนั้น กลายเป็นช่วงเวลา ที่
ปลอดภัย เพราะมีบุญหล่อเลี้ยงห่อหุ้มอยู่ไม่ขาดสาย หรือหากทำสมาธิได้ ก็จะทำให้สามารถ
ดำรงอยู่ใน ภาวธรรมนั้นได้เป็นอย่างดี
5. ทำให้สุขภาพดี ไม่ตื่นบ่อย หรือแม้ตื่นก็หลับต่อได้เร็ว


ประโยชน์ผู้อื่น


1. ไม่รบกวนคนใกล้เคียง
2. ทำให้อารมณ์ดีเมื่อตื่น หรือดีไปได้ทั้งวัน
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะการนอนหลับเต็มที่ เต็มตื่นนั้นทำให้เกิดความ ดชื่น มอง
และกล้ามเนื้อทำงานได้ดี ใจมีพลัง


วิธีการ


           เมื่อนึกถึงบุญจนเกิดความปีติ ให้น้อมใจจรดวางลง หรือแตะลงไปในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 กลางห้วงแห่งปีติ ห้วงแห่งความ ว่างอย่างนุ่มนวล แผ่วเบา ด้วยความคุ้นเคย การแตะใจเบาๆ นุ่มๆ อย่างนี้จะทำให้เกิดความละเอียดอ่อนของใจ ละเอียดอ่อนของอารมณ์ ที่จะน้อมทั้งหมดแห่งตัวตนเข้าไปในห่อหุ้มของความละเอียดอ่อน เบา บาย ว่างไ วนั้นได้ พร้อมทั้งให้อธิษฐาน หรือตั้งใจแบบเบาๆ กำหนดขอนอนหลับในอู่แห่งความ ว่างเบาละเอียดอ่อนที่เกิดจากความปีติในบุญ เรียกว่าทะเลบุญ และไม่ควรดูโทรทัศน์ด้วยเรื่องภาพยนต์ โชว์ หรือสิ่งอื่นๆ ก่อนนอน ยกเว้นรายการที่ว่าด้วยพิธีบุญ เพราะการดูโทรทัศน์ด้วยเรื่อง เร้าอารมณ์ ไร้สาระจะทำให้ใจไปเกาะกับสิ่งนั้น หรือสิ่งนั้นเข้ามาแทรกในใจ ในความคิดได้เป็นระยะๆ

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010596513748169 Mins