°♢บุญพิเศษ..ตัดรอนวิบากกรรม♢°

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

 

°♢บุญพิเศษ..ตัดรอนวิบากกรรม♢°
 

         พิธีบูชาข้าวพระ เป็นบุญใหญ่
เกิดขึ้นได้ยากเป็นบุญพิเศษ..
..ได้บุญพิเศษ เอามาตัดรอน
วิบากกรรม วิบากมาร ที่เกิดขึ้น
 

         แล้วก็จะได้เป็นผังสำเร็จ 
ในการมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมี
ติดไปในภพเบื้องหน้า สมบูรณ์ไปทั้ง..
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ  คุณสมบัติ  ลาภ 
ยศ สรรเสริญ  สุข  มรรคผล  นิพพาน
วิชชาธรรมกาย เป็นต้น
 

         เพราะมโนปณิธาน ที่ตั้งใจ
จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะ
จะมีเฉพาะธาตุธรรมพิเศษ ที่มีภารกิจอันยิ่งใหญ่
ที่จะไปปราบมารประหารกิเลส นั่นแหละ  
มารซึ่งอยู่เบื้องหลัง ความทุกข์ทรมาน
ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 
 

°♢ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่♢° 
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0044642170270284 Mins