ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2549

 

 

“ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งได้ฉันใด

สัตว์มีชีวิตทั้งปวง

ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น”

 

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๖๔