โทสาคติ

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

ลำเอียงเพราะชังกัน (โทสาคติ) 

 

 

           ลำเอียงเพราะชังกัน (โทสาคติ) คือความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจความโกรธเคือง ความอาฆาตพยาบาทผูกเวรกัน จึงทำให้บุคคลทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรม เช่นทำให้ผู้ที่ควรได้รับผลประโยชน์กลับไม่ได้รับหรือได้รับน้อยกว่าที่ควร หรือทำให้ผู้นั้นมีความผิดในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น เป็นต้น


            ความลำเอียงเพราะชังกัน คือสาเหตุแห่งการกลั่นแกล้งกันในสังคม

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0035959323247274 Mins