เหตุทำให้เศร้าโศก

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร

ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกัน

นรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิ

ผู้ใด ไม่มีอุปธิ ผู้นั้นไม่ต้องเศร้าโศกเลย

 

 

สํ. ส. ๑๕/๙

(อุปธิ : กิเลส , ความพัวพัน , เหตุแห่งการเวียนเกิด ; ขันธ์ ๕ , ร่างกาย)

 Total Execution Time: 0.0010003685951233 Mins