สาวพิจารณาได้รอบคอบ

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2549

 

จักเรียนความรู้พิ-                  นิจครู

จักกล่าวภรรยาดู                 พวกพ้อง

จักขึ้นสู่บนภูเขาค่อย                   เดินนา

จักเสพกามาพร้องโกรธไซร้                  รำพึง

 Total Execution Time: 0.0041787147521973 Mins